Stichting Setia ondersteunt en bezoekt verschillende projecten. Hieronder vindt u enkele recente projecten en verslagen waar Stichting Setia zich voor heeft ingezet.


September 2017

Uit Kalimantan kregen we bericht dat Alet, de vrouw van Max onze contactpersoon aldaar, getroffen is door een hersenbloeding. Alet geeft les aan een christelijke basisschool.
Alet heeft een behoorlijke tijd op de intensive care afdeling van het ziekenhuis in Singkawang gelegen. Op een gegeven moment is ze door Max naar huis gehaald. De ziekenhuisrekening liep te hoog op.
Alet kan nog niet veel. Eigenlijk zou ze intensieve fysiotherapie nodig hebben. In dezelfde tijd heeft Max een motorongeluk gehad. Hij heeft grote wonden aan armen en benen.
Dit betekent voor hen dat ze veel zorgen hebben over gezondheid en leven, veel onkosten maken die feitelijk niet kunnen worden betaald. Ook de inkomsten uit de kleuterschool vallen weg. Graag willen we op deze manier hun situatie onder uw aandacht brengen. Het zou mooi zijn als we als Stichting Setia, samen met donateurs en begunstigers in staat zouden zijn hen financieel te helpen.
Uw gift kunt u overmaken op de rekening van Setia onder vermelding van: “hulp aan Alet en Max”.
Mocht deze actie meer opbrengen dan noodzakelijk is, dan gebruiken we het overige om een kind op Kalimantan te sponsoren.
 
  

December 2016 - Overblijflokaal

Ds. Sihati stuurde een foto waarop ze bij het fundament staat, dat met eigen financiële middelen is gebouwd bij de Immanuelschool in Sidodadi (Malang). Graag zou ds. Sihati financiële ondersteuning van Setia ontvangen om verder te kunnen bouwen. Het is namelijk de bedoeling om een overblijflokaal te realiseren voor de ouders. Zij hoeven dan niet in de tropische regenbuien buiten te wachten tot de school uit gaat. Helpt u mee om dit geld (€ 2.000) bij elkaar te krijgen? U kunt uw bijdrage overmaken naar onze rekening bij de RABO bank: NL61 RABO 0321 4429 89 t.n.v. Stichting “Setia” te ’t Harde o.v.v. “Overblijflokaal”.

Wachtende ouders.

Ds. Sihati bij de zelf gelegde fundamenten
 

 

Juni 2016

Van Petrus Widjaja kregen we het bericht dat Dimas Satriyo Yudono, jaren door een Nederlands echtpaar gesponsord, geslaagd is voor zijn opleiding aan de Marine Academy in Semarang.

Zijn sponsorouders zijn erg trots op hem. Het is één van de vele voorbeelden waarin we daadwerkelijk kunnen zien dat een goede opleiding helpt om een goede baan te kunnen vinden.

 

Maart 2016

Van Ratna kregen we in januari een bedankbrief voor het geld dat ze van Setia ontving om kerstfeest te kunnen vieren met de tien kinderen die ze op dit moment liefdevol in haar gezin heeft opgenomen. Ze heeft een kerstboom gekocht en een cadeautje voor elk kind.

Maart 2016

Sihati ( onderwijzeres van één van de kleuterscholen) wil graag alle donateurs en sponsoren bedanken voor de gift die ze kreeg nadat ze een ongeluk met haar brommer had gehad. Haar rechter voet moest geopereerd. Ook schrijft ze: “Ik dank U hartelijk voor de gift van honderd ceria boekjes ( kleine boekjes met bijbelse verhalen) voor de zondagschool en de Immanuel kleuterschool. De kinderen worden er graag uit voorgelezen en geven elkaar de verschillende titels te leen .Ook de ouders lezen in de boekjes. Ik hoop dat u ons in uw gebeden blijft gedenken. Wij bidden dat God uw goedheid wil zegenen”.

Juli 2015

Max Thonaen en zijn vrouw Alette zijn onze contactpersonen op Kalimantan. Max is predikant. Alette runt haar gezin, het kleuterschooltje en volgt 's middags een opleiding tot kleuterleidster. Deze kleuterschool in Dungkan kon Setia ondersteunen met de aanschaf van speel/ontwikkelingsmateriaal. Vooral als er thuis weinig of geen speelgoed is, is het een feest om naar school te kunnen gaan. Kleuteren is spelend leren.
Wij zijn blij dat we, mede door uw financiële steun, daaraan kunnen bijdragen. Niet in de laatste plaats is dit ook een mogelijkheid om kinderen en hun ouders verhalen over de Here Jezus te kunnen vertellen.

Setia kon ook geld schenken voor renovatie van de sceptictank bij het kindertehuis. De kinderen hoeven hun behoefte straks niet meer in de bosjes te doen. Ze kunnen gebruik gaan maken van een hygiënisch toilet.


Juni 2015 - Bericht van Resti Andari

Van Resti Andari uit Malang kregen we een bedankbrief voor de donatie van 250 Euro. Zij hebben hiervoor meubilair en onderwijsmateriaal voor de kleuterschool kunnen aanschaffen. Op de meegestuurde foto zien we de kleuters aan een tafeltje zitten, bezig met ontwikkelingsmateriaal / speelgoed.