Wat doen wij

Doormiddel van donateurs en acties halen wij geld op om projecten te financieren, scholen te renoveren en de mogelijkheid te bieden aan kinderen om Christelijk onderwijs te volgen.

Hoe helpen wij?

Naast morele steun helpen wij de scholen met meubilair, onderhoud van de gebouwen en lesmateriaal, ook voor het bijbels onderwijs. Daarnaast sponseren we kinderen zodat zij naar school kunnen gaan. Verschillende scholen ontvangen een bijdrage voor een nieuw gebouw, of voor renovatie van lokalen, om lokalen in te richten en leermiddelen aan te schaffen.

Daarnaast werken wij samen met de Indonesische stichting "Hope for the children", waar Petrus Widjaja (lees verderop meer over Petrus) voorzitter van is. Samen worden rond de 350 kinderen gesponsord, waarvan 150 door stichting Setia. Deze kinderen krijgen niet alleen schoolgeld, maar wonen en leven op onze kosten. Ook u kunt een kind sponsoren, lees hier hoe u deze kinderen kan helpen!

Waar helpen wij?

Stichting Setia is in drie regio's actief, dat zijn Midden Java, Oost Java  en Pontianak Kalimantan.

 

 

Petrus Widjaja

De familie van Petrus met Jan Rietkerk (overleden op 22-06-2017) als bezoeker. Rechts Teresia en links Sri. De kinderen zijn van Sylvia die in het zelfde huis wonen.

Petrus Widjaja is  al meer dan 20 jaar de contactpersoon van Setia in Malang. Hij heeft bij Worldvision gewerkt en was leraar Engels. Petrus is ook voorzitter van de Jajasan “Hope for the children”. Samen met deze organisatie die ook steun krijgt uit Australie verzorgt Setia 350 kansarme kinderen in Indonesie. Door Nederland worden 150 kinderen gesponsord. 

Als reisleider reist hij elk jaar met groepen Australiërs en Nederlanders door Java om sponsorkinderen te bezoeken. Daarnaast regelt hij alle hulp voor deze kinderen met steun van 20 helpers. Ibu Ratna de leidster van het kindertehuis is zijn rechterhand.

Zijn dochter Sylvia, die in Yogjakarta woont, zorgt op Midden Java voor de sponsor kinderen. Dochter Teresia die met haar gezin inwoont bij Petrus, helpt met het computerwerk.

Max Tlonaen

Max Tlonaen is predikant op Kalimantan, in de Dessa Dungkan. In zijn gemeente preekt hij, geeft catechisatie en is actief in het jeugdwerk. Door het werk voor de kinderen van Setia, is hij op de scholen in de omgeving ook een bekende 'voorvechter' van Christelijk onderwijs. Max komt van Timor en is getrouwd met een Daya, Alet. Alet heeft SMA (Havo) als vooropleiding, heeft een cursus in naaien gehad en heeft vele jaren bij ons in huis gewoond en geleerd (koken, huishouden,omgang met westerlingen etc).