Beleidsplan

Het werk van stichting Setia bestaat uit het steunen van christelijk onderwijs in Indonesië in de breedste zin van het woord.

Uitgangspunt

Setia is dankbaar voor de mogelijkheden die er in ons land zijn voor christelijk onderwijs. Ook in Indonesië is christelijk onderwijs mogelijk, maar islamisering maakt dit moeilijker. Daarom wil Setia scholen helpen de mogelijkheden voor christelijk onderwijs optimaal te benutten, opdat Gods liefde en trouw ook in het onderwijs duidelijk wordt uitgedragen.
Op welke wijze verleent stichting Setia steun? Setia geeft financiële hulp aan scholen bij renovatie van schoolgebouwen en bij het
aanschaffen van leermiddelen. Setia helpt noodlijdende scholen met adviezen en toerusting van leerkrachten door het betalen
van cursussen en seminars. In Nederland vraagt Setia aandacht voor de moeilijke positie waarin het christelijk onderwijs in Indonesië zich bevindt. Zij doet dat door persberichten, publicaties en voorlichting.

Sponsoring

Stichting Setia heeft een sponsorprogramma dat door donateurs wordt mogelijk gemaakt. Met dat geld wordt het schoolgeld, de uniformen, de lesboeken en zo nodig de eerste levensbehoeften betaald voor de kansarme kinderen.
Zo worden de scholen ook indirect geholpen omdat ze de vaste bijdragen (schoolgeld) ontvangen.

Verdere inkomsten

Jaarlijks wordt aan donateurs de nieuwsbrief gestuurd met informatie over het werk, de financiën en een verzoek om een bijdrage. Actuele verzoeken om hulp brengen we onder de aandacht van onze donateurs via ons emailbestand.
Particulieren en bedrijven worden aangeschreven om een bijdrage te leveren. Deze inkomsten worden aangewend voor directe hulp aan scholen.

Beloningsbeleid

Stichting Setia heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden zetten zich in op vrijwillige
basis en ontvangen geen vergoeding. Jaarlijks worden de financiën gecontroleerd door een accountantsbureau. U kunt deze inzien
door op de link “financiële verantwoording” te klikken. Ook wordt een financieel verslag opgenomen in de jaarlijkse nieuwsbrief.

Contactpersonen

In elke regio in Indonesië is er een contactpersoon die controleert welke hulp daadwerkelijk nodig is en of het geld juist besteed wordt.
Petrus Widjaja is de contactpersoon op Oost Java. Hij bezoekt de christelijke scholen en kijkt welke hulp geboden moet worden. Hij doet een onderbouwd verzoek aan stichting Setia en zorgt, na toestemming uit Nederland, dat de hulp geboden kan worden.
Zijn dochter Sylvia (in overleg met haar vader) biedt hulp in Yogjakarta en verzorgt de financiën
voor de sponsorkinderen in Semarang en omgeving.
Op Kalimantan zorgt Max Tlonaen dat een aantal kinderen, via sponsoring, ook christelijk onderwijs kan volgen en wordt ook directe hulp geboden.

Vermogen

Stichting Setia is in het bezit van een kleine reserve die gezien wordt als een zekerheid voor continuïteit en als reserveringsgarantie voor het betalen van de schoolgelden van de sponsorkinderen. Ook is er een reserve die aangewend kan worden als er een calamiteit optreedt, zoals een lekkend dak of na een gebeurtenis als een aardbeving, enz.

Reizen

Er kunnen onder de “vlag” van Setia reizen naar Indonesië worden georganiseerd. Hierbij wordt ook de mogelijkheid geboden om sponsorkinderen te ontmoeten en scholen te bezoeken.
Deze reizen worden geheel door de deelnemers betaald. Op basis van belangstelling kan er gekeken worden naar individueel georganiseerde reizen of een groepsreis.

Organisatie

Het bestuur is als volgt samengesteld:
B.Kuiper, voorzitter
J.M. den Ouden-Smilde, secretaris
C.Wieten, penningmeester
I.M. Leene-Reinbergen, bestuurslid
S. Rietkerk, bestuurslid